Quy Hoạch Dự Án

CITA cung cấp dịch vụ quy hoạch khu đô thị hoặc quy hoạch vùng miền dự án từ 2ha – 1000ha. Mọi công tác về thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thi đều được thông qua pháp luật và chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi thành lập một khu đô thị mới hoặc bất kỳ dự án nào về các khu đô thị đã đề ra, cần thực hiện quy hoạch chi tiết và chuẩn chỉnh nhất về mặt kỹ thuật cũng như pháp lý.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ QUY HOẠCH

– Bước 1: Thu nhập toàn bộ yêu cầu quy hoạch CITA sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể về thực trạng quỹ đất của gia chủ cần quy hoạch. Điều kiện tự nhiên, chi phí kinh phí xây dựng gia đình bỏ ra là bao nhiêu. Hiện trạng sử dụng của lô đất quy hoạch là như thế nào. Sau đó đánh giá tiềm năng sử dụng đất. Từ đó kết hợp với những mục tiêu xây dựng cụ thể của khu vực, quỹ đất cùng phương hướng sử dụng đất trong thời gian quy hoạch cơ cấu như thế nào.

– Bước 2: Đưa ra những phương án sử dụng cơ bản dự án Dựa vào kinh nghiệm chuyên môn, nhiều năm lành nghề, chúng tôi sẽ phân tích các số liệu cụ thể để đề xuất với chủ đầu tư phương án sử dụng đất, bảo vệ cải tạo đất, môi trường, sinh thái hợp lý và hiệu quả.

– Bước 3: Thảo luận – chọn phương án thiết kế Theo các kiến trúc sư, cán bộ xây dựng, việc cải tạo xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật, kiến trúc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên là cần thiết.

– Bước 4: Thẩm định dự án quy hoạch Trong bất kì quá trình nào, CITA sẽ là đơn vị luôn dõi theo, giúp đỡ bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn thẩm định dự án với các kiến trúc sư, kĩ sư lành nghề nhiều năm kinh nghiệm. Sau đó, bạn cần nộp hồ sơ trình duyệt tại cơ quan có liên quan.

– Bước 5: Chờ phê duyệt đồ án của cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng phê duyệt công trình. UBND và Nghị quyết của HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch về dự án sử dụng đất đai của bạn. CITA sẽ giúp bạn các công đoạn và luôn đồng hành cùng bạn trong quá trình thi công, thiết kế dự án.