24
Th7

Chị Diệu

Nhà 4-5 thế hệ, đông con nhiều cháu vui lắm nhưng có lúc cũng chật chội, không đủ công năng, xây mới Ông Bà không muốn vì muốn giữ lại khu gia tiên. Gặp CITA thì đúng như gặp được người nhà, CITA hiểu những gì tôi cần, tư vấn chi tiết và giúp tôi cải tạo nhà cửa đẹp hơn ý tôi muốn ban đầu nữa. Cảm ơn CITA đã nhân đôi niềm vui cho gia đình tôi! Chúc Công ty làm ăn phát đạt.