CITA luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, lấy chữ TÍN là vũ khí cạnh tranh, bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của mình bằng việc xây dựng đội ngũ kiến trúc sư, nhân sự dày dặn kinh nghiệm, năng lực để thực thi, nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo đúng những cam kết của mình với khách hàng, với đối tác đặc biệt là về tiến độ, chất lượng sản phẩm.