Thay đổi phát triển 2021

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn với việc cả nước cách ly và giãn cách xã hội trong đại dịch Covid 19. CITA năm 2021 vẫn đạt được những bước tiến lớn vì lựa chọn hoạt động Online và tư vấn từ xa và đạt con số 3500 công trình được thiết kế thi công cán mốc vào năm 2021.