Vươn Mình Mạnh Mẽ 2018

Tiếp nối sự phát triển, năm 2018 CITA đã có một bước đi táo bạo khi chính thức đặt chân lên đất Pháp với văn phòng đại diện đầu tiên của mình. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên đánh dấu cột mốc 1000 công trình được thiết kế thi công bởi CITA.