Người truyền lửa -2012

Năm 2012 CITA được kiến trúc sư trưởng Đoàn Long Biên giao cho các kiến trúc sư trẻ của ông thiết kế và tham gia quy hoạch các công trình tại Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ. Một khát vọng về một công ty thiết kế kiến trúc nội thất mang tầm cỡ quốc tế được bắt đầu.