Hội nhập công nghệ 2019

Năm 2020 CITA đã chính thức chuyển hướng phát triển trên mạng xã hội hàng đầu thế giới là Facebook và Tiktok và đã thu được những bước tiến lớn trong năm: Page đạt 100 ngàn người theo dõi sau 1 năm. Công trình thiết kế và thi công trong năm 2019 đạt con số 2125 công trình vượt chỉ tiêu đề ra.