THÔNG TIN DỰ ÁN 

        Nội thất chung cư:  Anh Hải  

        Địa chỉ: Hạ Long – Quảng Linh 

        Diện tích: 50m2

        Phong cách: Hiện đại

        Tổng mức đầu tư: 200 triệu