THÔNG TIN DỰ ÁN 

        Nội thất chung cư:  Bác Đức

        Địa chỉ: Quang Trung – Hà Đông 

        Diện tích: 110m2

        Quy mô: 2 tầng

        Phong cách: Cafe container

        Tổng mức đầu tư: 300 triệu