THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

  •        Khu đô thị: ORANGE GARDEN
  •       Chủ đầu tư: Vinapol
  •       Quy mô: 48.6689 ha
  •       Địa điểm: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội